Monday, 28/11/2022 - 22:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Quy Đông

THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2021 - 2022

          
 
Tài liệu đính kèm: Tải về
       Thực hiện sự chỉ đạo của SGD & ĐT theo công văn số 240 /SGDĐT-VP ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện các công việc chuẩn bị  năm học 2021-2022 như sau: 
    Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh nên thời gian tựu trường, khai giảng của các cơ sở giáo dục MN, PT và GDTX dự kiến được lùi lại một thời gian. Sở GDĐT sẽ thông báo cụ thể sau khi Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh có chủ trương. Để chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực
hiện một số công việc sau:
      1. Thông tin đến học sinh, học viên và cha mẹ các em biết các nội dung có liên
quan:
      a) Về chủ trương thời gian tựu trường, khai giảng của các cơ sở giáo dục MN, PT
và GDTX trên địa bàn tỉnh dự kiến được lùi lại một thời gian.
      b) Về thực hiện nội dung, chương trình, Sở GDĐT đã xây dựng các phương án linh
hoạt để thực hiện chương trình đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng tối thiểu cho học sinh,
học viên và thời gian để học sinh, học viên lớp 9, lớp 12 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 và
thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
      2. Đối với công tác chuyên môn
      a) Tuyển sinh các lớp đầu cấp 
          Trưởng phòng các Phòng GDĐT tham mưu UBND huyện, thành phố tổ chức
tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 phù hợp với điều kiện thực tế về thời gian, phương thức,… tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đăng ký, làm thủ tục nhập học cho con em.
Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông linh hoạt thực hiện việc xác nhận, làm
thủ tục nhập học của học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10.2
     b) Chủ động sắp xếp biên chế lớp, phân công giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu,
nghiên cứu và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở GDĐT
trong năm học này, nhất là đối với các khối lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018, chuẩn bị các loại hồ sơ, biểu mẫu….. để có thể tổ chức việc dạy học ngay sau
khi tựu trường.
    c) Chuẩn bị sách giáo khoa
        Các cơ sở giáo dục thông tin đầy đủ, chi tiết về các loại sách giáo khoa sử dụng trong năm học đối với từng khối lớp để học sinh, học viên và cha mẹ các em biết, chuẩn bị. Tuyệt đối không yêu cầu học sinh, học viên và cha mẹ các em phải có các loại sách tham khảo không thực sự cần thiết.
        Đối với các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (lớp 1, 2 và 6), Trưởng phòng các phòng GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp nhận sách giáo khoa do đơn vị có chức năng cung ứng và chuyển đến học sinh, không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách, cha mẹ học sinh phải mua với giá cao, mua nhầm sách khác.
        Đối với các lớp 3, 7 và 10, có khả năng sách sẽ thiếu cục bộ (do nhà xuất bản và các đơn vị cung ứng không in, đặt hàng nhiều). Trường hợp thiếu sách của các lớp này, nhà trường rà soát sách hiện có trong thư viện để cho các em mượn hoặc vận động học sinh đã học tặng lại sách giáo khoa để hỗ trợ các bạn lớp dưới.
       d) Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai, thông tin đầy đủ đến giáo viên học sinh, cha mẹ học sinh các nội dung thay đổi về đánh giá, xếp loại học sinh đối với các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (lớp 1, 2 và 6) theo quy định tại các Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT (đối với lớp 1 và 2) ; Thông tư số 22/2021/TTBGDĐT (đối với lớp 6) để thực hiện đúng quy định. 
      đ) Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bàn giao, khảo
sát (bằng hình thức phù hợp hiệu quả), nghiệm thu chất lượng giáo dục ở lớp dưới, để
phát hiện và có biện pháp hỗ trợ, khắc phục tình trạng học sinh chưa đảm bảo chuẩn kiến
thức và kỹ năng (nếu có).
     e) Chủ động linh hoạt để triển khai dạy học online, kết hợp giữa trực tuyến và trực
tiếp, trước mắt tập trung cho dạy học online đối với lớp 9 và lớp 12.
     g) Năm học này, không tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường” tập trung, các cơ sở
giáo dục chuyển tải các nội dung có liên quan (Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng)
đến học sinh, học viên bằng hình thức phù hợp (lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ; các
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;…).
      3. Đối với cơ sở vật chất
      a) Ngay sau khi địa phương kết thúc việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học.
      b) Các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương bàn giao lại, khẩn trương thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử khuẩn,… để đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên và giáo viên khi vào học.
      c) Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các công trình xây dựng và sửa chữa lớn trường học sẽ bị chậm tiến độ, các cơ sở giáo dục linh hoạt trong việc đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy học, ưu tiên bố trí học sinh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 học trong các phòng học tốt nhất của nhà trường.
      d) Các cơ sở giáo dục xem xét tăng cường phương tiện, dụng cụ, vật tư,… để
phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học.
      4. Các khoản thu đầu năm
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân. Để giảm bớt khó khăn cho học sinh, học viên và cha mẹ các em, Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục:
      a) Thực hiện các khoản thu đầu năm đúng quy định, không được tự đặt ra các
khoản thu trái quy định dưới bất cứ hình thức và nội dung nào.
     b) Giãn thu, không thu tập trung nhiều khoản vào đầu năm học.
     5. Lưu ý
     a) Khi tiến hành các công việc chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, các cơ sở giáo dục phải nghiêm túc thực hiện quy định của địa phương, ngành y tế về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
     b) Theo thực tế, các cơ sở giáo dục có thể thực hiện các công việc khác có liên
quan để đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 nhưng không
được trái với các quy định hiện hành.  
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 29
Tháng 11 : 750
Năm 2022 : 5.322